Sluta med social ingenjörskonst

John Nyzell anklagar mig för att vilja ägna mig åt “klassisk konservativ social ingenjörskonst.  Jag vill dock absolut inte se någon “klassisk konservativ ingenjörskonst”, jag är faktiskt motståndare till all social ingenjörskonst.

Vi är tydligen så moderna och upplysta nu. Men när vår son föddes 1994 var det dock i Uppsala ett av huvudsamtalsämnena bland mödrarna hur de skulle kunna sträcka ut föräldraledigheten med garantidagar och semester så att de skulle kunna vara hemma så länge som möjligt med sitt barn. En liten, tyst gerillarörelse mot den svenska sociala ingenjörskonsten som utövar 3-4 miljoner kr i finansiellt tryck på en familj med 2-3 barn för att tvinga dem att sätta barnen på dagis och för att båda föräldrarna ska förvärvsarbeta.

Dessa mödrar var högutbildade akademiker i det “jämlikaste” samhället i världen. Och likt förbannat ville de helst stanna hemma några år för att ta hand om sina egna barn. Konstigt. Steven Rhoads finner samma sak på amerikanska universitet, och de är lika “genus”-fixerade som svenska dito.

Jag skulle vilja att föräldrarna fick välja själva. Man skulle t ex kunna ge familjen de 12000 kr per månad per barn som går till att subventionera daghem. Helst inte ta dessa 12000 kr ifrån föräldrarna överhuvudtaget via skattsedeln och låta föräldrar finansiera sin barnpassning själva. Precis som alla gjorde fram till 1970 ungefär.

Man kan då sluta subventionera daghem. Om daghemmen är så bra som det sägs så skulle ju inget hända. Eller hur? Fast folk är kanske idioter som inte vet sitt eget bästa. Bäst som det är skulle de säkert ordna barnpassning på annat sätt. Dagmamma, barnflicka t ex.  En del mödrar skulle kanske t o m stanna hemma. Hemska tanke.

Som naturvetare förvånas jag över att den naturliga utgångspunkten inte för alla är att efter 200 miljoner år som däggdjur, 2 miljoner år som jägare och samlare, 150 000 år som moderna människor och jägare och samlare så är vi alla jägare och samlare. 152 år efter att Darwin publicerade sin “Origin of Species” och med all den forskning som pågått sedan dess tycker man att vi borde ha lärt oss något.

Moderna jägare och samlare beter sig precis som vi, det vet vi. De har nästan helt samma kulturella värderingar. De har ungefär samma befolkningspyramid som Sverige hade kring 1750. De som blir gamla blir 68-78 år gamla, men liksom i Sverige för tre sekler sedan dör många av sjukdomar och olyckor under resans gång.

5000 år av jordbruk i Sverige, 10 000 år i Mellanöstern, och NOLL år hos moderna jägare och samlare har inte gett något annat än ytliga skillnader. Eller är det någon som påstår att australiensiska aboriginees, svarta i Afrika, eskimåer etc skiljer sig från oss på något väsentligt sätt? Vi skiljdes åt för mellan 50 och 85 000 år sedan (beroende på de olika uppskattningar som görs för när den moderna människan lämnade Afrika). 40 år av svensk “jämställdhetspolitik” kan här inte ha satt något avtryck i den mänskliga naturen.

En del säger säkert att de som arbetar på daghem är speciellt utbildade för detta. De har 3-4 års högskoleutbildning och är därmed experter på att ta hand om barn. Om man tar ett evolutionshistoriskt perspektiv så ser dock skillnaden ut annorlunda. Dessa daghemsanställda har 3-4 års utbildning i hur man tar hand om andras barn. En mamma har i jämförelse inbyggt i sin hjärna 2 miljoner års ackumulerad kunskap om hur man som människa tar hand om sitt eget barn. Fäder har likaledes miljoner års ackumulerad erfarenhet av hur man tar hand om sina egna barn.

Jag tror inte att man lär ut “moderskärlek gentemot alla barn” när man utbildar barnskötare. En barnskötare kan inte älska andras barn som om de vore ens egna.

Källorna jag tar detta från kommer inte bara från Annica Dahlström. Jag tar det också från

 • Gaulin & McBurney “Psychology, an evolutionary approach”. Andra upplagan heter “Evolutionary psychology”.
 • David, Buss, “Evolutionary Psychology”
 • Steven Pinker, “How the Mind Works”, “The Blank Slate”
 • Steven Rhoads, “Taking Sex Differences Seriously”
 • Anne Campbell, “A Mind of Her Own – The evolutionary psychology of women”

Dessutom den mycket lättsamma och roliga Peas & Peas “Why Men Don’t Listen and Women Can’t Read Maps”.

Att ses med den sista boken torde väl få en relegerad från svenska universitet i dagsläget. Yttrandefrihet och akademisk frihet verkar inte längre vara så viktigt.

Vive la différence.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

2 svar på Sluta med social ingenjörskonst

 1. John Nyzell skriver:

  Du har fortfarande inte visat att du inte vill ägna dig åt konservativ social ingenjörskonst, bara att det finns social ingenjörskonst som du inte gillar. Det är möjligt att du i ditt tidigare inlägg bara uttryckte ett ogillande mot män som skaffar barn själva utan att för den delen vilja förbjuda det, i sådana fall tar jag tillbaka min anklagelse om att du vill syssla med social ingenjörkonst. Om du däremot vill använda lagar för att främja “naturliga” familjer, då kan du ställa dig i samma hörn som radikalfeministerna.

  Jag förnekar inte att det statistiskt sett finns vissa skillnader mellan kvinnors och mäns psyken som ett resultat av evolutionen, jag förnekar att de skillnaderna är stora nog att motivera förbud eller någon annan form av legal diskriminering mot vissa familjekonstellationer. Eftersom jag inte tyckte att du svarade tillfredsställande på mina tidigare frågor så upprepar jag dem:

  “Så liberalismen går bland annat ut på att låta enskilda individer lida på grund av vad en grupp de råkar tillhöra generellt sett har en tendens att göra oftare i jämförelse med en annan grupp? De krav som ställdes på föräldrar på savannen är knappt nämnvärt relevanta nu för tiden. Bredare synfält, bättre hörsel och bättre fingertoppskänsla? (Att du tar alla dina fakta från en enda källa hjälper inte din trovärdighet, för övrigt.) Menar du att kvinnor med synfel, nedsatt hörsel eller sämre fingertoppskänsla än en genomsnittlig man inte borde få skaffa barn? Och menar du att dessa egenskaper är viktigare för att ett barn får en bra uppväxt än, till exempel, ekonomisk situation?”

  Återigen, en liberal sätter individens frihet först. “Tänk på barnen” används främst av socialister, konservativa och andra som sätter kollektivet framför individen.

  För att återgå till det du skriver om ovan: Visst, våra kroppar och hjärnor är till väldigt stor del utvecklade för att klara ett jägar och samlar-liv. Den evolution som vår art har genomgått de senaste hundra tusen åren är relativt sett minimal. Men något som de som tror att de evolutionära aspekterna av differentialpsykologi är en revolutionerande vetenskap ofta tycks glömma är att vi har byggt upp en värld väldigt olik den som våra förfäder levde i. Vi har bilar, flygplan och andra fordon för att röra oss snabbare än den snabbaste stenåldermänniska kunde springa. Med Internet som exokortex har vi tillgång till mer information än någon kan memorera. Nya sätt att kommunicera med alla delar av världen hjälper människor bli av med den högst naturliga tendensen att bry sig om sin stam först och se alla andra som hot. Medicinska framsteg låter oss leva längre än någonsin. Att i allt detta påstå att män inte borde få skaffa barn ensamma eftersom de tenderar att ha sämre fingertoppskänsla än kvinnor är ganska löjligt. Vi håller med hjälp av genmodifiering och andra teknologier på att utvecklas till världens första postevolutionära art och du letar desperat efter små skillnader mellan kvinnor och män i ett försök att upprätthålla det “naturliga”? Snacka om konservativt.

 2. Erik Lidström skriver:

  Nytt försök. Hoppas detta blir klarare. Överens blir vi nog inte, men tack för ditt intresse.

  Du har fortfarande inte visat att du inte vill ägna dig åt konservativ social ingenjörskonst…
  Erik:
  OK, detta beror dock på vad man menar med “intervention”. Jag anser att barn är i första hand föräldrarnas, och att föräldrarna ska hållas ansvariga för att ta hand om dem. Bara om de bevisligen inte klarar av detta ska stat eller kommun gå in.

  Två män kan inte skaffa barn och då staten ska inte tillåta att ett barn, som någonstans i kedjan faktiskt har två biologiska föräldrar, inte växer upp med dessa.

  På samma sätt så är barn till ensamstående mödrar inte ett resultat av jungfrufödsel. Bara när fadern faktist arbetar 14 timmar om dagen för att försörja ungen, på fattighuset om det så krävs, ska staten gå in och ge pengar.

  Om du däremot vill använda lagar för att främja “naturliga” familjer, då kan du ställa dig i samma hörn som radikalfeministerna.

  Erik:
  Vet inte riktigt vad dessa står för.

  Jag förnekar inte att det statistiskt sett finns vissa skillnader mellan kvinnors och mäns psyken som ett resultat av evolutionen, jag förnekar att de skillnaderna är stora nog att motivera förbud eller någon annan form av legal diskriminering mot vissa familjekonstellationer.

  Erik:
  Här kan jag faktiskt inte skriva om en bok som redan finns tillgänglig. Låna eller köp någon av de jag rekommenderar, eller hitta någon annan. Men läs en bok som utgår från att människan är en biologisk varelse.

  “Så liberalismen går bland annat ut på att låta enskilda individer lida på grund av vad en grupp de råkar tillhöra generellt sett har en tendens att göra oftare i jämförelse med en annan grupp?

  Erik:
  Skillnaden mellan män och kvinnor är så stor att den faktiskt inte går att överbrygga, hur mycket någon än anstränger sig. Så att behandla män och kvinnor olika i vissa lägen där det är befogat är jag för. I de flesta lägen är jag emot detta.

  Frågan här är dock, i alla fall för mig, barnens bästa. Att två män tillsammans ska få adoptera barn rör sig om dessa två mäns självförverkligande. De må lida mycket, men jag tycker inte man ska bota deras lidande på ett barns bekostnad.

  De krav som ställdes på föräldrar på savannen är knappt nämnvärt relevanta nu för tiden.
  Erik: Där har du fel.

  Bredare synfält, bättre hörsel och bättre fingertoppskänsla? (Att du tar alla dina fakta från en enda källa hjälper inte din trovärdighet, för övrigt.) Menar du att kvinnor med synfel, nedsatt hörsel eller sämre fingertoppskänsla än en genomsnittlig man inte borde få skaffa barn? Och menar du att dessa egenskaper är viktigare för att ett barn får en bra uppväxt än, till exempel, ekonomisk situation?”

  Erik:
  Se mina källor i mitt inlägg. Din fru, tjej eller mamma ser smörpaketet i kylskåpet medan du som man står som ett fån och tittar upp och ner.

  Skillnaden mellan män och kvinnor är mycket stor. Tycker du att 19-åriga män ska betala samma försäkringspremie för sin bil som 50-åriga kvinnor?

  Återigen, en liberal sätter individens frihet först. “Tänk på barnen” används främst av socialister, konservativa och andra som sätter kollektivet framför individen.

  Erik: Jag ser inte familjer som “kollektiv”. Individer föds in i familjer. När man studerar hur mycket vi bryr oss om familjer i en värld där vi är utspridda över fem kontinenter så skiljer det sig inte mycket från jägare och samlare.

  För att återgå till det du skriver om ovan: Visst, våra kroppar och hjärnor är till väldigt stor del utvecklade för att klara ett jägar och samlar-liv. Den evolution som vår art har genomgått de senaste hundra tusen åren är relativt sett minimal. Men något som de som tror att de evolutionära aspekterna av differentialpsykologi är en revolutionerande vetenskap ofta tycks glömma är att vi har byggt upp en värld väldigt olik den som våra förfäder levde i. Vi har bilar, flygplan och andra fordon för att röra oss snabbare än den snabbaste stenåldermänniska kunde springa.

  Erik:
  Vi har bilar, flygplan och andra fordon som är utvecklade av människor, för människor. Verktyg generellt mappas i hjärnan som förlängningar av våra kroppsdelar, fordon som en förlängning av kroppen. Om vi inte klarade av detta så skulle vi inte kunna köra bil.

  Med Internet som exokortex har vi tillgång till mer information än någon kan memorera.
  Erik:
  Vi kan nog varken mer eller mindre än jägare och samlare som generellt besitter en otroligt stor kunskap om sin omgivning. Vi kan andra saker nu, men inte fler.

  Nya sätt att kommunicera med alla delar av världen hjälper människor bli av med den högst naturliga tendensen att bry sig om sin stam först och se alla andra som hot.

  Erik:
  Här är din optimism utan grund. Tänk Gulag, Dachau, Rwanda, Srebrenica, fotbollshuliganer, gängmisshandel, mobbning. Det ser ut ungefär som det alltid gjort. En skillnad dock är att vi dödar varandra mycket mer sällan. Bland jägare och samlare dör 25% av vuxna män av våld, mord eller krig. Azar Gat, “War in Human Civilization” diskuterar anledningen till detta.

  Medicinska framsteg låter oss leva längre än någonsin.
  Erik:
  Jägare och samlare lever till 68-78 ungefär, 72 i medel. Som i Sverige år 1750 ungefär. Inte så stor skillnad.

  världens första postevolutionära art
  Erik:
  Evolutionen slutar aldrig, det är bara selektionstrycket som ändras.

  letar desperat efter små skillnader mellan kvinnor och män…

  Att män och kvinnor skiljer sig med 1-2 procent genetiskt sett är väl inte så lite? Det är lika mycket som mellan en man och en hanchimpans och en kvinna och en honchimpans.

  Läs mer här:
  http://www.nytimes.com/2003/06/19/us/y-chromosome-depends-on-itself-to-survive.html?pagewanted=all&src=pm

  Ett litet utdrag:

  Until now, biologists have said that makes no difference, because there are almost no genes on the Y, and in women one of the two X chromosomes is inactivated, so that both men and women have one working X chromosome.

  But researchers have recently found that several hundred genes on the X escape inactivation. Taking those genes into account along with the new tally of Y genes gives this result: Men and women differ by 1 to 2 percent of their genomes, Dr. Page said, which is the same as the difference between a man and a male chimpanzee or between a woman and a female chimpanzee.

  Almost all male-female differences, whether in cognition, behavior, anatomy or susceptibility to disease, have usually been attributed to the sex hormones. But given the genomic differences that are now apparent, that premise has to be re-examined, in Dr. Page’s view.

  ”We all recite the mantra that we are 99 percent identical and take political comfort in it,” Dr. Page said. ”But the reality is that the genetic difference between males and females absolutely dwarfs all other differences in the human genome.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.